Aanpak

Individueel en groepsgericht

De aanpak van Umoja 4 kids is altijd zowel vraag gestuurd als ook oplossingsgericht. Dat betekent dat de vraag van school leidend is en dat we ons samen richten op het gewenste resultaat. Tijdens de ondersteuning of coaching van Umoja 4 kids ontvangt u steeds praktische handreikingen waarmee de leerkracht, het kind of de hele groep meteen mee aan de slag kan.

In je kracht staan, gelijkwaardigheid, saamhorigheid, geluk, en wereldwijsheid zijn de pijlers van Umoja 4 kids.


Schoolbreed in de vorm van het hele project

Umoja 4 kids inhuren betekent: iedereen doet mee!

Start Team
Het project start met een interactieve teambijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst:
  • maken de teamleden middels diverse werkvormen nader kennis met het project en de Umoja 4 kids begeleider. Het project vereist namelijk een open, betrokken, actieve houding van de leerkrachten, zij hebben uiteindelijk 5 dagen per week direct contact met de kinderen.
  • ontvangen de leerkrachten handleidingen en leskisten.


Start Ouders
Voorafgaand aan het project worden de ouders uitgenodigd voor een ouderavond. Tijdens deze avond:
  • maken ouders kennis met de thema´s, aanpak en gedachtengang van Umoja 4 Kids.
  • daarnaast ervaren zij de kracht en invloed van hun voorbeeldgedrag.


Begeleiding team:
De begeleider is vervolgens gedurende het project één dag per week op school aanwezig met als doel: inspireren, stimuleren van het teamproces, het geven van voorbeeldlessen, het bevorderen van ouderparticipatie, enzovoorts.

Ouders:
Alle ouders/verzorgers krijgen voorafgaand aan het project een brief waarin uitgelegd wordt wat Umoja 4 kids samen met school zal bewerkstelligen en wanneer dit project op de school zal draaien. Daarnaast worden ouders/verzorgers door middel van deze brief opgeroepen om op diverse manieren mee te werken aan dit project.
Vervolgens zullen zij wekelijks op de hoogte worden gehouden via een Umoja 4 kids flits en worden ze uitgenodigd voor het eindfeest.

4 weken, 4 thema' s:
Iedere week staat een nieuw thema in het middelpunt. Het gedachtegoed van Umoja 4 kids loopt als rode draad door alle thema's heen.

Start school:
In de aula van de school wordt de Umoja 4 kids tent geplaatst. Hierin worden allerlei materialen die betrekking hebben op het weekthema tentoongesteld. Tevens vinden vanuit deze tent de wekelijkse startactiviteiten, geleid door de Umoja 4 kids begeleider, plaats.

Thema week 1:
"Waar ik ook kijk, we zijn anders en gelijk"
Kinderen leren op een nieuwe manier te kijken naar zichzelf en de ander. Alle activiteiten zijn gericht op: uniek en gelijkwaardig zijn.

Thema week 2:
"We helpen elkaar, ik sta voor je klaar"
Kinderen maken kennis met "leven met een handicap". Vandaar uit leggen ze de link naar elkaar verrijken dankzij verschillen.

Thema week 3:
"Geluk maakt je blij, het is in jou en in mij"
Kinderen ervaren dat iedereen verschillend kan kijken naar "geluk". Samen ontdekken ze wat echt, diep geluk inhoudt.

Thema week 4:
"We gaan op reis en worden wereldwijs"
Kinderen ontdekken hoe het is om te leven zonder basale levensbehoeften. Daarnaast ontdekken ze dat verschillende manieren van leven elkaar kunnen beïnvloeden. Wereldburgerschap.

Eindfeest
Na 4 weken presenteren de kinderen met:
liedjes, kunstwerken, gerechten, dans, gedichten, spelen, enzovoorts hoe ze wereld(se) burgers zijn geworden. Ouders en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Hiermee kan het gedachtegoed zich als een olievlek verspreiden door de samenleving.

Vervolgactiviteiten:
Ter borging van het geheel zorgt Umoja 4 kids voor passende vervolgactiviteiten binnen de verschillende thema´s.