Doel

Een praktische gedragsverandering bewerkstelligen zodat kinderen, hun leerkrachten en hun ouders leven vanuit hun kracht, vanuit hun hart.
Vervolgens komen ze samen tot:
  • Ontmoetingen van hart tot hart
  • Kennismaken met diversiteit
  • Saamhorigheid
  • Delen van geluk
  • Versterken van elkaar
  • Actieve deelname aan de samenleving
Kortom: Wereldburgerschap en sociale integratie.

Geschikt voor:
Groep 1 tot en met 8 van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Zowel op individueel, als ook op groeps- en schoolniveau.

Toelichting:
Umoja 4 kids werkt vooral aan het creëren van oprechte aandacht, ruimte voor ieders welzijn en het inzetten van kwaliteiten, respectvol gedrag en een positieve, open, nieuwsgierige houding ten opzichte van elkaar en de wereld. Dat alles vereist naast leerkrachtkwaliteiten een betrokken boeiende aanpak waarbij leerlingen aan den lijve zullen ervaren wat zij zelf kunnen veranderen of kunnen toevoegen aan hun eigen gedrag.

Umoja 4 kids biedt hiertoe een zeer divers scala aan activiteiten passend bij uw school en uw vraag.

Hierbij kunt u denken aan oplossingsgerichte interventies, gesprekstechnieken, boeiende lesactiviteiten uitgaande van meervoudige intelligenties, etc. Deze activiteiten worden ondersteund door (les)kisten vol aanvullende materialen. Te denken valt hierbij aan gevoelsthermometers, djembés, voelzakjes, spiegels, gelukssjaaltjes, cd's, labyrinten, enzovoorts.

Daarnaast worden kinderen (met name tijdens het complete scholen project) uitgenodigd om relevante mensen en/of materialen mee te nemen naar school. Het gehele proces op school wordt begeleid door Umoja 4 kids. De Umoja 4 kids begeleider zal hiertoe:
  • in het geval van begeleiding op individueel of groepsniveau: regelmatig (volgens afspraak) op school aanwezig zijn, of
  • in het geval van het inhuren van het gehele project: voorafgaand en gedurende de 4 weken dat het project draait één dag per week op school aanwezig zijn.