Umoja Experience*, een positief schoolklimaat!

Zeer geschikt als introductie- of projectactiviteit brugklassen.


Doel:

Het samen creëren van een positief schoolklimaat.
Saamhorigheid, identiteitsontwikkeling, gelijkwaardigheid, geluk en wereldburgerschap zijn de pijlers waarop alle workshops zijn gebaseerd.


Aanpak:
  • Een workshop voor mentoren (voorafgaand aan de Experience).
    Een gedragsverandering kan immers alleen dan verankeren als wij volwassenen het gewenste gedrag voorleven.
  • Gedurende 2 dagen workshops voor leerlingen in samenwerking met hun leraren.

Toelichting:

De workshop voor mentoren
besteedt aandacht aan persoonlijke talenten en passies van mentoren. Vervolgens wordt saamhorigheid bevorderd en worden de kwaliteiten/talenten van de leraren gebundeld. Tenslotte wordt de planning voor de workshops met de leerlingen doorgenomen en toegelicht.

Workshops voor leerlingen en leerkrachten:
Iedere dag start met een gezamenlijke inspirerende opening voor alle betrokken leerlingen en leerkrachten.

Vervolgens volgen de leerlingen, onder begeleiding van hun eigen leerkrachten/mentoren, zoŽn 10 verschillende workshops. Ze maken op een nieuwe (diepgaande) manier kennis met elkaar, worden in hun kracht gezet, filosoferen met elkaar, werken samen en creëren muziekinstrumenten, gelukssymbolen, tekeningen, gedichten, enzovoorts. Al deze activiteiten zijn gestoeld op meervoudige intelligenties.

Persoonlijke kwaliteiten, passies en talenten van de leraren worden hierbij optimaal benut!


Afsluiting:

Tijdens de gezamenlijke afsluiting worden alle ervaringen en levenswijsheden op creatieve wijzen gepresenteerd aan ouders en andere belangstellenden.


Foto door Bo van Scheyen.


Ter verankering:

We maken samen afspraken over de manier waarop school de gedragsverandering wil/kan verankeren.

Uw deskundige begeleidster zorgt samen met u voor een goed verloop van het geheel.


Voor een korte impressie zie:
Z2 Videojournaal 8 september 16 uur
(Umoja experience start vanaf 29 seconden)

Voor meer informatie
Klik hier voor de flyer, en neem vrijblijvend contact op met initiatiefneemster en begeleidster van de Umoja Experience:

Esther Bonné
Tel: 06-20003946


* 'Umoja' is Swahili voor saamhorigheid, éénwording, bundeling van krachten.