Resultaat

  • Alle betrokkenen staan in hun kracht
  • School brede saamhorigheid
  • Positief en respectvol omgaan met elkaar
  • Verminderd pestgedrag
  • Meer zicht op het kind achter de leerling/klasgenoot
  • Inzicht in andere godsdiensten, culturen, levensomstandigheden
  • Voldoet aan de wettelijke opdracht tot verwezenlijken van de veilige school en actief burgerschap en sociale integratie